top of page

Skapa din skräddarsydda kontrollplan gratis

KONTROLPLAN

Tar endast 10 min

Videolängd ~ 2:30 min

KONTROLPLAN

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler kan antas komma att uppfyllas i projektet.

En kontrollplan behövs vid de flesta åtgärder som kräver ett bygglov eller en anmälan.

En kontrollplan kan vara svår att ta fram. Det är ofta svårt att veta vilka kontroller och kontrollpunkter som är viktiga och som bör finnas med i kontrollplanen för ett projekt. 

Därför har vi skapat en plattform, Din kontrollplan, som vägleder dig till en omfattad kontrollplan. Vi garanterar att kontrollplanen kommer vara godkänd till din aktuella kommun.Denna kontrollplanen generatorn hänvisar till senaste regelverken EKS 12 samt BBR29.

OBS! Innan du utför din egna skräddarsydda kontrollplan, måste du känna till att du tar ansvar för framtagna kontrollplan samt informationen den representerar.

bottom of page